Přihlášení do helpdesku

Upozorňujeme na kritickou zranitelnost služby Samba, open-source implementace SMB protokolu v systémech Linux. Zranitelnost CVE-2021-44142 umožňuje vzdálené spuštění kódu bez autentizace na cílovém systému s root oprávněním a byla na škále závažnosti CVSSv3 ohodnocena 9.9/10.

Pokračování článku zde

Převzato z webu NÚKIB https://www.nukib.cz/cs/

Aktuality