Přihlášení do helpdesku

Web Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost uvedl na svých stránkách dne 4.3.2022:

"V případě Ruské federace jsme doposud neměli dostatečnou informační jistotu k tomu, abychom vydali zákonné opatření, které by omezovalo možnosti použití těchto produktů v systémech regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti. Přesto však upozorňujeme uživatele těchto produktů na možnosti, které Ruské federaci dává jeho legislativa (viz výše). Současně upozorňujeme, že izolace Ruska může mít dále vliv na poskytování podpory uživatelům, což se týká zejména bezpečnostních aktualizací a zveřejňování informací o nových hrozbách. Upozorňujeme na potřebu zohlednit výše uvedené skutečnosti v analýze rizik."

Převzato z webu NÚKIB https://www.nukib.cz/cs/

Aktuality